100 CÂU TIẾNG ANH CỬA MIỆNG DÙNG HÀNG NGÀY

Thư viện Website - Danh bạ Internet Việt Nam, công cụ giúp bạn khám phá thế giới web dễ dàng và tin cậy. Đây là trang web chính thức cung cấp thông tin về trang web của doanh nghiệp.
Đối với các tài khoản trong group đã được xác minh, mỗi bài viết sẽ có một liên kết dofollow.
Để tiếp tục sử dụng trang web này xin vui lòng đọc trước Các điều khoản và nội quy!
Thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

athenas2

New member
Xác minh
#1
Chắc hẳn nhiều bạn sẽ có thắc mắc tại sao lý thuyết tiếng anh của mình rất chắc chắn nhưng vẫn không giao tiếp được Tiếng Anh một cách thành thạo, nhất là khi giao tiếp với người nước ngoài, khi bạn chỉ có thể nghe mà không biết cách trả lời. Anh ngữ Athena xin gửi bạn 100 câu tiếng anh cửa miệng dùng hàng ngày của người bản xứ, nếu học thành thạo những câu trên sẽ tăng vốn từ vựng và giúp ích rất nhiều cho công cuộc giao tiếp tiếng Anh thành thạo của bạn đó.


proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F10%2Fcap.jpg&hash=b00311559ed9714ce745b7fe13d15532proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F10%2F1-2.jpg&hash=377147ff19dc8df0cefcea114a076a11

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F10%2F2-2.jpg&hash=b25ba9c497c52749fe04189ceb2fabc4

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F10%2F3-2.jpg&hash=a5d69e1cf082a1355a0ff203367c6a46

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F10%2F4-2.jpg&hash=8d3f50c3b888f36df878908b60f2f257

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F10%2F5-2.jpg&hash=f725ac3c9d2b85de97475cc02002a1c0
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F10%2F6-2.jpg&hash=8fd6c7caa54c4beb66b65af52cea80b1

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F10%2F7-1.jpg&hash=1442863a75ad2bb9edc6b2caafb10076

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F10%2F8-1.jpg&hash=3992c79bb61d93e1b6170363fe87a7ba

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F10%2F9-1.jpg&hash=02164c31b41199389d3305dfa5aa202e

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F10%2F10.jpg&hash=da0ac00b00d944808fcd81c5365b4ab7Bạn nhớ lưu lại và ôn tập thật kỹ nha!
ANH NGỮ ATHENA – DARE TO CHANGE
 
Top