CÁCH PHÁT ÂM ĐUÔI S/ES TRONG TIẾNG ANH CỰC KÌ DỄ NHỚ

Thư viện Website - Danh bạ Internet Việt Nam, công cụ giúp bạn khám phá thế giới web dễ dàng và tin cậy. Đây là trang web chính thức cung cấp thông tin về trang web của doanh nghiệp.
Đối với các tài khoản trong group đã được xác minh, mỗi bài viết sẽ có một liên kết dofollow.
Để tiếp tục sử dụng trang web này xin vui lòng đọc trước Các điều khoản và nội quy!
Thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

athenas2

New member
Xác minh
#1
Để học phần nghe tốt thì điều quan trọng nhất là chúng ta phải có cách phát âm đúng, khi phát âm chuẩn thì việc nghe sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Đuôi e/es khá là khó phát âm và nhiều người khi học thường bỏ qua phần này vì nghĩ là nó không quan trọng. Để có thể nghe một cách chuẩn xác và phát âm đúng thì các bạn không thể bỏ qua quy tắc phát âm đuôi s, es trong tiếng Anh được. Vì vậy, chúng ta phải học cách phát âm đuôi s, es trong tiếng Anh ngay từ bây giờ.
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F09%2F6-1.jpg&hash=6f33382bf05eef2d903d23771f1d3e15

I. NHỮNG CÁCH PHÁT ÂM ĐUÔI S/ES TRONG TIẾNG ANH BẠN CẦN PHẢI THUỘC LÒNG:
  1. Quy tắc 1
Phát âm là /s/ khi có tận cùng bằng các phụ âm vô thanh: /θ/, /p/, /k/, /f/, /t/.
Khi âm cuối của từ là một âm điếc. Tức là âm không phát âm ra thì khi thêm e/es hay ‘s vào cuối từ sẽ được phát âm thành /s/. Âm điếc là âm không phát ra từ cuốn g họng mà phải sử dụng môi để phát âm. Có 5 âm điếc trong tiếng Anh -p, -k, -t, -f, -th
Ví dụ: Stops /stɑːps/ : dừng lại
Months /mʌnθs/: tháng
Topics /ˈtɑːpɪks/: chủ đề
  1. Quy tắc 2
Phát âm là /iz/ khi có tận cùng là các âm: /s/, /z/, /ʃ/, /tʃ/, /ʒ/, /dʒ/.
Đọc s/es ở đuôi thành /iz/ khi âm cuối của nó phát âm thành các âm sau, tức là đuôi cuối từ vựng là các từ -s,-ss,-ch,-sh,-x,-z,-o,-ge,-ce
Ví dụ: Watches /wɑːtʃiz/: xem
Changes /ˈtʃeɪndʒɪz/: thay đổi
3. Quy tắc 3
Phát âm là /z/ khi các từ có tận cùng là nguyên âm và các phụ âm hữu thanh còn lại.
Khi âm cuối của một từ là một âm kêu (không phải âm điếc) thì ta đọc các âm s/es thành /z/. Các bạn cần nhớ các âm điếc và khi gặp từ có đuôi không phải âm điếc thì ta mặc định nó là âm kêu và phát âm thành /z/.
Ví dụ: Bags /bægz/: cặp, túi
Plays /pleɪz/: chơi
II. LƯU Ý VỀ CÁCH THÊM S/ ES SAU ĐỘNG TỪ
– Những động từ có tận cùng là: o,s,z,ch,x,sh ta thêm “es”:
Ví dụ: go – goes
watch – watches
kiss – kisses
box – boxes
– Những động từ tận cùng là nguyên âm (u,e,o,a,i) + y, giữ nguyên y +s:
Ví dụ: say – says,
white – whites
care – cares
– Những động từ tận cùng là : phụ âm + y, chuyển y thành i+es
Ví dụ: study – studies
apply – applies
fly – flies
III. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC THÊM S/ES
Việc thêm s/es vào đuôi của từ có một số mục đích như:
– để tạo thành danh từ số nhiều
– để chia động từ
– để thể hiện sự sở hữu
– để viết tắt từ
Tuy nhiên mục đích để thể hiện sự sở hữu hay viết tắt thường chỉ sử dụng trong giao tiếp.
Như vậy, cách phát âm s/es trong tiếng Anh phụ thuộc vào cách phát âm “âm cuối” của từ đó. Chúng ta cần phải luyện tập thật nhiều để quen với cách phát âm và nghe chúng một cách đúng đắn nhất.
Trên đây là một số quy tắc về cách phát âm đuôi s/es/ trong tiếng Anh giúp cho dễ nhớ. Hãy lưu ý thuộc quy tắc và phải luyện tập nhiều lần thì mới có thể có phản xạ tốt được.
 
Top