Lỗi mà kế toán thuế khi vào nghề gặp phải

Thư viện Website - Danh bạ Internet Việt Nam, công cụ giúp bạn khám phá thế giới web dễ dàng và tin cậy. Đây là trang web chính thức cung cấp thông tin về trang web của doanh nghiệp.
Đối với các tài khoản trong group đã được xác minh, mỗi bài viết sẽ có một liên kết dofollow.
Để tiếp tục sử dụng trang web này xin vui lòng đọc trước Các điều khoản và nội quy!
Thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

linnn9876

New member
#1
Kê khai thuế GTGT hàng tháng, quý thường mắc lỗi sau:

- Kê khai hóa đơn không hợp thức như : sai MST, tên doanh nghiệp, địa chỉ, hóa đơn bị sửa, xóa…..
- Cấn trừ số thuế phát sinh âm kỳ này sở hữu nợ thuế GTGT chưa nộp của kỳ trước.
- Không xác định được thời hạn kế khai theo tháng hay theo quý

- Không kê đúng mục của bảng kê đầu vào, ko phân biệt hóa đơn dùng chung và dùng riêng cho hàng chịu thuế và ko chịu thuế.
- Thiếu chỉ tiêu [22] thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang.
- Tính vào số thuế GTGT đầu vào đối mang hàng hoá du nhập theo thông tin của Hải Quan, trong lúc chưa nộp thuế GTGT hàng nhập cảng đó.
- Kê khai tờ thai nhập khẩu mà ko kê theo giấy nộp tiền.
- Không ghi chú thời hạn tính sổ khi Hóa đơn GTGT đầu vào trên 20 triệu.

- Không kê khai PL01-3/GTGT đối có Doanh nghiệp kinh doanh xe gắn máy, ô tô.

- Không điền đầy đủ thông tin Doanh nghiệp.

- Không đóng dấu giáp lai tờ khai GTGT hàng tháng.

- Hạch toán, kê khai không đúng thời gian, quá thời hạn kê khai 6 tháng nhưng vẫn kê khai khấu trừ thuế GTGT.

- Không biết những lập tờ khai bổ sung và xử lý phần thuế GTGT bọ sai sót.
 
Top